Nederland gratis:

Jouw winkelwagen

Jouw winkelwagen

Subtotaal:

Privacyverklaring

Dit statement bevat alle informatie met betrekking tot de winning en aanwending van persoonsgegevens van consumenten. Hier vindt u onder andere waar en hoe deze gegevens worden opgeslagen en behouden. Ook wordt helder gemaakt op welke bewijsvoering bepaalde dingen van u worden opgeslagen, evenals de privileges die u als gebruiker heeft over dit kondschap en op welke wijze deze deswege toe te passen zijn. We attenderen u erop dat sterkereu.com veranderingen kan maken in de privacyverklaring. Dit zou voor kunnen komen bijaldien er bijvoorbeeld een wet, verwant aan dit beleid, wordt gewijzigd. Ten gevolge proponeren wij iedere utiliserende persoon het incidenteel raadplegen van dit document aan.

Bewerkstelligen van klantgebonden medeweten

Als ingeschreven klant van ons zult u onze nieuwsbrief bekomen. Uw e-mailadres wordt noch verleend, noch verkocht, noch gedeeld met derden of andere partijen. Mocht het zijn dat u in de toekomst geen mailberichten meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich middels een speciale link, vermeld in elk van onze nieuwsbrieven, uitschrijven en uw e-mailadres laten verwijderen uit ons bestand. Naast het e-mailadres wordt u gevraagd om de volgende persoonsgegevens te verstrekken, welke u invult op het formulier bij het bestellen van producten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straatadres
 • Stad
 • Postcode
 • Land
 • Telefoon
 • Bankrekening

Sterkereu.com verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de privacy en de informatie van gebruikers te beschermen, waarbij de daarvoor geldende wetgeving wordt gehanteerd. Deze informatie die wordt vergaard bestaat uit informatie die tijdens aanmelding op de website worden gedeeld door de gebruiker en / of tijdens het betalen en plaatsen van een bestelling, en mogelijke communicatie of commerciële activiteiten. Dit document bevat gedetailleerde kennis van de online apotheek met betrekking tot de processen voor het opdoen, categoriseren, opslaan en archivering van informatie verkregen tijdens de acties van het individu en desbetreffende pagina.

Verwerking van gegevens

Bij het gebruik van een of meerdere functies van onze services, hetzij voor het lezen van informatie of voor het uitvoeren van commerciële activiteiten, worden sommige gegevens verzameld door ons. Het omvat, maar is niet beperkt tot de tijd noch plaats en duur van de toegang, de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt om de webshop te bereiken, evenals de activiteiten die op de pagina tijdens een bezoek door gebruikers worden gedaan. De reden waarom al deze gegevens worden allemaal verzameld is om zo een duidelijk beeld van het gebruik van sterkereu.com te behouden. Al deze informatie wordt geheel anoniem opgeslagen op een veilige en beschermde manier.

Links naar andere websites

Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op de URLs binnen sterkereu.com die verwijzen naar andere sites (indien aanwezig). Deze vallen niet onder dit stelsel; wanneer men meer te weten wilt komen over hoe een website van aanbieders hun informatie hanteert, worden zij geadviseerd om het beslotenheid statement van de desbetreffende producenten door te nemen en contact op te nemen met deze partij wanneer u er onduidelijkheden of opmerkingen over heeft.

Bescherming

Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat alles veilig wordt opgeslagen en beschermd blijft. Wanneer gebruikers gevoelige informatie delen via de website, zowel online als offline, dan wordt de door hen gedeelde informatie beschermd. Op plekken waar gevoelige items worden verzameld, worden die op een zorgvuldige manier gecodeerd om aansluitend verzonden te worden naar hun database. Men kan dit waarnemen en controleren door te zoeken naar een slotpictogram in de adresbalk, evenals door "https" aan het begin van het webadres van de webpagina toe te voegen.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat men de beste gebruikerservaring heeft tijdens hun bezoek aan de website, maakt sterkereu.com gebruik van cookies tijdens en na bezoek aan de online omgeving. Deze bestaan uit kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser of internetgeschiedenis en laten onder andere toe om te kunnen identificeren bij volgende bezoeken. Dit wordt gedaan omdat het leidt tot snellere en gemakkelijkere utilisatie. Cookies worden veel gebruikt door websites op het wereldwijde web en zijn geheel onschadelijk.

Betaalproces

Wanneer het moment is aangebroken om een order te plaatsen op de betaalpagina, dan wordt er eerst gevraagd om bepaalde financiële feiten te delen die nodig is om de aankoop af te ronden. De gegevens die betrekking hebben tot de betaalmethode, welke door de gebruiker zelf wordt gekozen, zullen niet worden opgeslagen door sterkereu.com noch verwerkt door een betalingssysteem van derden. Deze gegevens zullen altijd veilig worden bewaard in het bestand van de online omgeving.

Handelsmerken

Alle merken, namen, leuzen, slogans, gerelateerde ontwerpen, logo's, en andere product-gerelateerde marketing / bedrijfseigen materiaal van de geneesmiddelen die worden aangeboden door sterkereu.com zijn naar behoren officieel geregistreerde handelsmerken en octrooien aan derden. Deze winkel is daarom niet de eigenaar van de merken die worden aangeboden. Wanneer u een klacht of opmerking heeft over een van de diversen die in de online apotheek wordt verkocht, zult u hiervoor contact op moeten nemen met de fabrikant van het item waar het om gaat.

Rechten van gebruiker

Als gebruiker van de online apotheek heeft u meerdere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Voor elk van deze rechten geldt dat dit niet gebonden is aan een frequentie; het is geheel op eigen verzoek. Uw rechten omtrent persoonsgegevens zijn:

 • inzage

U bent bevoegd om de van u verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 • vergetelheid

U heeft volledige zeggenschap om de van u verwerkte persoonsgegevens uit het bestand te laten wissen.

 • dataportabiliteit

U heeft het recht om de van u verwerkte data te laten overbrengen naar een andere partij.

 • rectificatie en aanvulling

U heeft volmacht om de van u verwerkte persoonsgegevens te wijzigen.

 • beperking van de verwerking

U heeft het recht om minder van uw persoonsgegevens te laten verwerken.

 • recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

U heeft het recht om verwerking van uw persoonsgegevens niet toe te staan.

 • duidelijke inlichting omtrent het gebruik van persoonsgegevens

U heeft het recht op informatie over waarom, en via welke wegen, uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.

Wanneer het moment zich voordoet dat u een verzoek doet die in correspondentie is met een van de bovengenoemde rechten, dan is sterkereu.com er wettelijk toe verplicht om uw identiteit vast te stellen voordat de desbetreffende gegevens worden vrijgegeven. Dit wordt gedaan om eventuele fraude of andere illegale activiteiten omtrent persoonsgegevens te voorkomen. Het vaststellen van uw identiteit kan op de volgende manieren gedaan worden:

 • inloggegevens verifiëren
 • Deze manier houdt in dat u zelf inlogt op de website door uw inloggegevens in te voeren. Zodra u dan bent ingelogd is uw identiteit vastgesteld en kunt u een verzoek indienen om beroep te doen op een of meerdere van de eerder genoemde rechten van gebruikers.
 • ID-gegevens (beperkt)

Sterkereu.com mag wettelijk gezien niet om naar een kopie of afbeelding van uw identiteitsbewijs vragen, maar mag daarentegen wel om bepaalde persoonsgegevens, welke vermeld staan op uw identiteitsbewijs, vragen. Deze manier wordt enkel gebruikt wanneer de twee bovengenoemde manieren niet mogelijk zijn. Zodra u de gevraagde persoonsgegevens heeft doorgegeven, en deze door de online winkel geverifieerd zijn, dan kunt u een verzoek doen.

Cookiebeleid

We gebruiken cookies om je surfervaring te verbeteren, gepersonaliseerde advertenties of inhoud aan te bieden, en ons verkeer te analyseren. Door op "Alles accepteren" te klikken, stem je in met ons gebruik van cookies.

Accepteer alles